Kroničnog bronhitisa i hipertenzije


Globalna strategija za dijagnostiku, liječenje i arterine hipertenzija laipsniai KOPB—a. Dodatni testovi za određivanje plućne funkcije potrebni su samo u posebnim stanjima, npr. Druge abnormalnosti testova za određivanje plućne funkcije mogu biti: povećan kroničnog bronhitisa i hipertenzije kapacitet pluća TLCfunkcionalni rezidualni kapacitet i rezidualni volumen, što može pomoći u razlučivanju KOPB od restriktivne plućne bolesti, kod koje su ovi parametri sniženi; snižen vitalni kapacitet; i smanjen difuzijski kapacitet za ugljikov monoksid DLCO.

Smanjen DLCO je nespecifičan pa je smanjen i kod drugih bolesti koje zahvaćaju plućnu kapilarnu mrežu, kao što su bolesti plućnog intersticija, ali može pomoći u razlučivanju KOPBa od astme, u kojoj je DLCO normalan ili povećan.

Slikovne dijagnostičke pretrage: R T G pluća pruža karakteristične ali ne i dijagnostičke nalaze. Kod emfizema pluća postoji hiperinflacija sa niže položenim i zaravnjenim kupolama ošita, smanjeno kapljasto srce, naglo suženje krvnih žila hilusa i smanjen plućni crtež PA snimak te proširen i produbljen retrosternalni prostor desni profilni snimak pluća.

Emfizemske promjene pretežno u bazalnim dijelovima pluća upućuju na manjak α1—antitripsina vidi str. Pluća mogu izgledati normalno ili su pojačane prozračnosti zbog gubitka parenhima uključujući i mrežu krvnih žila. RTG pluća u oboljelih od KOPB može biti normalan uredan ili može pokazivati obostrano, hilobazalno, naglašene krvne žile sa sjenama bronhalnih zidova koje se normalno u tom dijelu pluća ne vide.

Опубликовано в

Naglašene hilusne sjene grana plućne arterije mogu ukazivati na plućnu hipertenziju. Hipertrofiju desne klijetke koja se nalazi kod kroničnog plućnog srca može zamaskirati hiperinflacija pluća ili se može očitovati brisanjem svjetline retrosternalnog prostora, odnosno povećanjem poprečnog hipertenzija u muškaraca uzrokuje srčane siluete u komparaciji s ranijim RTG snimkama.

CT može razjasniti nepravilnosti viđene na radiogramu pluća i otkriti pridružene bolesti ili komplikacije kao što su pneumonija, pneumokonioza ili rak pluća. Nalazi CT—a omogućavaju bolju procjenu stupnja proširenosti i distribucije emfizema, kao i određivanje gustoće plućnog tkiva, važnog nalaza za donošenje preoperativne odluke kroničnog bronhitisa i hipertenzije redukciji plućnog volumena.

Druge indikacije za određivanje manjka α1—antitripsina su prerana pojava KOPB u obiteljskoj anamnezi ili bolest jetre u ranoj dječjoj dobi, zatim emfizem donjih režnjeva pluća i KOPB udružen s vaskulitisom s pozitivnim antineutrofilnim citoplazmatskim antitijelima ANCA. Niske vrijednosti α1—antitripsina treba potvrditi fenotipizacijom. EKG se obično radi kako bi se isključili kardijalni uzroci dispneje.

U pravilu se nalazi difuzno niska voltaža QRS—a s vertikalnom srčanom osovinom uslijed plućne hiperinflacije i povećana voltaža P valova ili pomak vektora P vala udesno, prouzročen povećanjem desne pretklijetke u bolesnika sa uznapredovalim emfizemom. Multifokalna atrijska tahikardija, aritmija koja može pratiti KOPB, manifestira se kao tahiaritmija s polimorfnim P valovima i promjenljivim P—R intervalima.

Ehokardiografija povremeno služi za procjenu funkcije desne klijetke i plućne hipertenzije, iako je tehnički otežana u oboljelih od KOPB. Češće je indicirana kad se sumnja na istodobno postojanje bolesti lijeve klijetke ili srčanih zalistaka.

Свежие комментарии

Procjena egzacerbacija: Bolesnicima s akutnom egzacerbacijom koji otežano dišu pojačan rad pri disanjukoji su somnolentni i imaju nisku saturaciju O2 oksimetrija treba uraditi ABS radi kvantifikacije hipoksemije i hiperkapnije. Hiperkapnija je moguća uz hipoksemiju. U takvih bolesnika hipoksemija često predstavlja bolji respiratorni podražaj nego hiperkapnija što je normalno pa oksigenoterapija može samo pogoršati hiperkapniju jer smanjuje učinak hipoksije na respiratorni centar u mozgu i tako pogoršava hipoventilaciju.

Međutim, neki bolesnici s KOPBom prežive i takva stanja duže vrijeme. RTG pluća se često traži kako bi se kroničnog bronhitisa i hipertenzije ili isključilo pneumoniju ili pneumotoraks. Rijetko se u bolesnika koji su na dugotrajnoj sistemskoj kortikosteroidnoj terapiji nađu infiltrati aspergilusne pneumonije. Žut ili zelen sputum je pouzdan pokazatelj prisustva neutrofila u ispljuvku, točnije ukazuje na bakterijsku kroničnog bronhitisa i hipertenzije ili infekciju.

Druga orofaringealna nametnička flora, npr. Moraxella Branhamella catarrhalis, povremeno dovodi do egzacerbacija.

U hospitaliziranih se bolesnika često otkriju rezistentni sojevi gram—negativnih bakterija npr.

Pripravci za liječenje hipertenzije u trudnica Sam njen uzgoj nije zahtevan, kao i većina biljaka gorka dinja traži sunce pa će joj najviše odgovarati parcele koje su dobro osunčane. Uz to morate je dobro polivati i navodnjavati, ali joj i obezbediti humus zemljište ili ilovaču. Teleporter je turistički portal koji savremenim putnicima pruža zanimljive i korisne informacije o domaćim i svetskim destinacijama. Obilje autorskih tekstova, vesti, zanimljivosti iz sveta turizma, putopisa naših čitalaca i nagradnih igara za posetioce portala čine Teleporter nazaobilaznom početnom stanicom za.

Pseudomonas ili, rijetko gram—pozitivne stafilokokne infekcije. Ako je FEV1 0. Srčana bolest, mala tjelesna težina, tahikardija u mirovanju, hiperkapnija i hipoksemija, smanjuju stopu preživljavanja dok značajan odgovor na bronhodilatatore, povećava preživljavanje.

Rizični faktori za letalni ishod u bolesnika s akutnom egzacerbacijom zahtijevaju hospitalizaciju, a to su starija životna dob, viši PaCO2 i dugotrajna upotreba oralnih kortikosteroida za održavanje bolesti pod kontrolom. Mortalitet od KOPB često je usko vezan za interkurentne bolesti i to više nego za progresiju osnovne bolesti. Smrtni ishod uglavnom nastaje zbog akutne respiratorne insuficijencije, pneumonije, raka pluća, srčane bolesti ili plućne embolije.

Cilj liječenja stabilnog KOPB je spriječiti egzacerbacije bolesti i postići dugotrajno poboljšanje plućne funkcije i fizičke kondicije primjenom odgovarajućih lijekova i oksigenoterapijom, prestankom pušenja, tjelovježbom, poboljšanjem prehrane i plućnom rehabilitacijom. Kirurško liječenje KOPBa je indicirano samo u odabranih bolesnika.

Kronična opstruktivna plućna bolest

Kontrola KOPBa podrazumijeva liječenje kronične stabilne bolesti i njenih pogoršanja. Farmakoterapija: Preporučenu farmakoterapiju sažeto prikazuje TBL.

Bronhodilatatori su glavni lijekovi za KOPB, i to inhalacijski β—agonisti i antikolinergici. Svaki pacijent sa simptomatskom KOPB mora uzimati jedan ili oba lijeka iz ovih skupina, koji su podjednako djelotvorni.

Početna terapija, tj.

niski dijastolički krvni tlak hipertenzija, neurološke

Nema podataka da redovito uzimanje bronhodilatatora usporava pogoršanje plućne funkcije, ali je poznato da akutno olakšavaju simptome bolesti te poboljšavaju plućnu funkciju i podnošenje fizičkog opterećenja. Za liječenje kronične stabilne bolesti, boljim su se pokazali raspršivači inhalatori fiksnih doza i raspršivači lijeka u obliku suhog praha, nego nebulizatori za kućnu upotrebu. Razlog je moguća kontaminacija nebulizatora zbog nedovoljnog čišćenja i sušenja. Bolesnike treba naučiti da prije upotrebe inhalatora izdahnu funkcionalni rezidualni kapacitet a zatim udahnu aerosol polagano do totalnog plućnog kapaciteta, te da zadrže udahnuti aerosolizirani lijek 3—4 sekunde prije izdaha.

Spejseri omogućavaju optimalnu dopremu lijeka u distalne dišne putove i smanjuju važnost usklađene aktivacije inhalatora sa inhalacijom. Neki spejsersi upozoravaju bolesnika ukoliko inhalira prebrzo. Dugodjelujući β—agonisti se preporučuju bolesnicima s noćnim simptomima kao i onima kojima često uzimanje lijeka ne odgovara; npr.

vozači s prijema hipertenzija u radu vaskularna hipertenzija tj

Inhaliranje lijeka u obliku praha može biti učinkovitije za bolesnika koji nije u stanju pravilno rabiti raspršivač fiksnih doza neusklađenost aktivacije MDI i udisanja. Uobičajene nuspojave bilo kojih β—agonista su: tremor, uznemirenost, tahikardija i umjerena hipokalijemija. Antikolinergici opuštaju bronhalnu muskulaturu kompetitivnom inhibicijom muskarinskih receptora M1, M2 i M3.

Djeluju sporije od β—agonista. Ipratropij se najčešće koristi jer je jeftin i kroničnog bronhitisa i hipertenzije dostupan 2—4 udaha svakih 4 do 6 h. Sporog je djelovanja unutar 30 min; vršni učinak za 1 do 2 htako da se β—agonist daje sa njim kombinacija ili zasebno, ukoliko hitno treba ublažiti bronhoopstrukciju.

Свежие записи

Tiotropij, antikolinergik dugog djelovanja, je selektivan za M1 i M3 pa ima prednost pred ipratropijem jer blokada M2 receptora što izaziva ipratropij može ograničiti bronhodilataciju.

Neželjeni učinci svih antikolinergika su: proširenje zjenica, zamagljen vid i suha usta. Inhalacijski kortikosteroidi inhibiraju upalnu reakciju u dišnim putovima, obrću proces smanjivanja broja β—receptora, te koče stvaranje leukotrijena i citokina. Oni ne mijenjaju brzinu kojom pada plućna funkcija u oboljelih od KOPB koji nastavljaju s pušenjem, ali nekim bolesnicima nakratko poboljšavaju plućnu funkciju i djelovanje bronhodilatatora tadalafil hipertenzija smanjuju učestalost egzacerbacija KOPB.

Rizik od dugotrajne upotrebe inhalacijskih kortikosteroida IKS u starijih bolesnika nije dokazan ali vjerojatno dovode do osteoporoze i katarakte. Bolesnike koji duže vrijeme uzimaju IKS treba periodično podvrgnuti oftalmološkom i osteodenzitometrijskom pregledu a preventivno moraju uzimati Ca, vitamin D i bifosfonate. Fiksni kombinirani pripravci β—agonista dugog djelovanja npr.

Formalno uspoređivanje oralnih i inhalacijskih kortikosteroida nije provedeno. Ako se egzacerbacija bolesti javi za vrijeme postupnog smanjivanja doze, inhalacijski kortikosteroidi mogu pomoći, premda bi povratak na veću oralnu dozu vjerojatno brže ublažio simptome i doveo do poboljšanja FEV1. Doziranje svaki drugi dan je moguća opcija ako se tako smanjuju štetni učinci a poboljšanje se održava. Teofilin ima malu ulogu u liječenju stabilnog KOPB i akutne egzacerbacije bolesti u odnosu na suvremene, daleko djelotvornije lijekove.

Teofilin smanjuje spazam glatke muskulature, povećava mukocilijarno čišćenje, poboljšava funkciju desne srčane klijetke, smanjuje plućnu vaskularnu rezistenciju i arterijski tlak. Mehanizam njegovog djelovanja je slabo razumljiv, ali kroničnog bronhitisa i hipertenzije se drugačijim od mehanizma djelovanja β2—agonista i antikolinergika.

Njegova uloga u poboljšanju funkcije ošita i dispneje u naporu je dvojbena.

vrtoglavica visok ili nizak pritisak antidepresivi liječenje hipertenzije

Teofilin se može propisati bolesnicima koji nemaju adekvatan odgovor na inhalacijske lijekove ili u kojih teofilin dovodi do simptomatskog olakšanja nakon probne primjene.

Koncentraciju lijeka u serumu ne treba pratiti osim kad izostane terapijski odgovor na teofilin, razviju se simptomi toksičnosti ili je suradljivost upitna; teofilinski pripravci sa sporim otpuštanjem retard oblici koji se uzimaju rjeđe poboljšavaju suradljivost. Toksičnost teofilina je česta a očituje se nesanicom i GI tegobama, čak i pri niskoj koncentracija lijeka u krvi. Daleko ozbiljnije nuspojave, npr. Metabolizam teofilina u jetri znatno varira a pod utjecajem je genetskih faktora, dobi, pušenja, disfunkcije jetre, nekih lijekova npr.

Antagonisti fosfodiesteraze—4 i antioksidansi su u fazi ispitivanja za liječenje KOPB zbog svojih protuupalnih učinaka. Kontinuirana 24—satna oksigenoterapija je daleko djelotvornija od 12—satne primjene O 2noću.

Anemija srpastih stanica Trajna plućna hipertenzija novorođenčeta Za PPH je karakteristična varijabilna vazokonstrikcija, hipertrofija glatkih mišićnih vlakana i remodeliranje stijenki krvnih žila. Smatra se da je vazokonstrikcija djelomično posljedica povećane aktivnosti tromboksana i endotelina—1 snažnih vazokonstriktora i smanjene aktivnosti prostaciklina i NO snažnih vazodilatatora u endotelu plućnih arterija. Povećan tlak u krvnim žilama pluća uslijed vaskularne opstrukcije, oštećuje endotel. Nastalo oštećenje aktivira koagulaciju nakupljanje trombocita na površini intimešto može pogoršati hipertenziju. Trombotična koagulopatija zbog porasta inhibitora tipa 1 aktivatora plazminogena i fibrinopeptida A, kao i smanjenje aktivnosti tPA aktivatora tkivnog plazminogenamogu također pogodovati razvoju PPH.

Oksigenoterapija podiže Hct prema normali, umjereno poboljšava neuropsihičko stanje bolesnika, moguće jer olakšava spavanje; i poboljšava plućnu hemodinamiku. Također, oksigenoterapija poboljšava podnošenje fizičkog napora u većine bolesnika. Polisomnografiji bi trebalo podvrgnuti bolesnike sa uznapredovalim KOPB koji ne ispunjavaju kriterije za dugotrajnu oksigenoterapiju vidi TBL. Oksigenoterapija sprječava napredovanje plućne hipertenzije, ali učinak na preživljenje nije poznat.

  1. Vitamini i njihova uporaba u liječenju kroničnog bronhitisa i hipertenzije Vitamini i njihova uporaba u liječenju kroničnog bronhitisa i hipertenzije Uzroci kroničnog bronhitisa razlikuju se od etiologije akutnih.
  2. Prevencija bronhitisa Akutni i kronični bronhitis Bronhitis se uglavnom javlja u zimskom razdoblju te je najčešće popraćen običnom prehladom ili upalom grla, nosa i sinusa.
  3. Stres i visok tlak

O2 se doprema preko električnih koncentratora O2, sustava s tekućim O2 ili boca s komprimiranim plinom. Premda ograničavaju pokretljivost, koncentratori O2 se preporučuju bolesnicima koji najveći dio vremena provode kod kuće zbog najniže cijene. Takvim su bolesnicima potrebni mali rezervoari sa O2 kao rezerva u kući za slučaj nestanka struje ali i za prijenosnu upotrebu. Sustav s tekućim O2 je pogodniji za bolesnike koji više vremena provode izvan svoje kuće. Prijenosni spremnici s tekućim O2 su lakši za nošenje jer imaju veći kapacitet od portabilnih boca sa komprimiranim zrakom.

Velike boce sa komprimiranim plinom su vrlo skup način opskrbe sa O2 pa ih treba koristiti jedino ako ne postoje druga rješenja.

grah u hipertenzije vrste i liječenje hipertenzije

Svim bolesnicima treba skrenuti pažnju na opasnost od pušenja tijekom uzimanja O2. Nekim je bolesnicima potrebna dodatna oksigenacija tijekom avionskog leta jer je tlak zraka u kabinama komercijalnih zrakoplova nizak. Bolesnicima nije dozvoljeno da pri avionskim letovima nose ili koriste vlastite uređaje sa O2. Avionske kompanije imaju vlastite O2 sustave a većina njih traže da ih bolesnik obavijesti najmanje 24 h prije leta uz obaveznu izjavu nadležnog liječnika o nužnosti i načinu primjene O2 sustava.

2 комментариев

Bolesnici trebaju ponijeti svoje nazalne kanile jer neki avioni imaju samo maske za lice. Uređaj sa O2 na mjestu dolaska treba također unaprijed osigurati kako bi ga opskrbljivač na aerodromu mogao pravovremeno dopremiti putniku.

Prestanak pušenja: Prestanak pušenja vidi str. On usporava ali ne zaustavlja u potpunosti napredovanje upalne reakcije u dišnim putovima vidi SL. Istodobna se primjena više različitih pristupa pokazala najdjelotvornijom: odrediti datum prestanka pušenja, primijeniti tehnike za promjenu ponašanja, organizirati grupne sastanke, uvesti nadomjesnu nikotinsku terapiju žvakaća guma, kožni flasteri, inhalator, pastile ili nazalni sprejbupropion i podrška liječnika.

комментариев 5

Ako bolesnik nije u stanju primiti cjepivo protiv gripe ili ako cjepivo ne sadrži dotični soj virusa sezonske gripe, preporučuje se profilaktički tretman amantadin, rimantadin, oseltamivir ili zanamivir za trajanja epidemije gripe. Premda učinkovitost pneumokoknog polisaharidnog cjepiva nije dokazana kod KOPB, ipak se može primijeniti jer su nuspojave minimalne. Fizička aktivnost: Neaktivnost ili produžena hospitalizacija zbog respiratorne insuficijencije dovode do slabosti skeletnih mišića, što se može poboljšati postupnim povećanjem fizičkog opterećenja.

Tipičan program vježbi započinje sporim hodom na pokretnoj traci ili vožnjom bicikla bez opterećenja ali samo nekoliko minuta.

Dužina vježbanja i stupanj opterećenja se postupno povećavaju idućih 4 do 6 tjedana sve dok se bolesnik ne dovede u stanje da može izdražati vježbe 20—30 min bez odmora uz podnošljiv stupanj dispneje. Vježbe bi trebalo izvoditi 3—4 puta tjedno kako bi se održala kondicija. Redovito se prati saturacija O2 a ukoliko je potrebno daje se dodatni O2.

Vježba koja uključuje gornje udove je posebno važna a vrši se prilikom kupanja, oblačenja i čišćenja kuće. Oboljele od KOPB treba naučiti kako čuvati energiju za vrijeme dnevnih aktivnosti. Stupanj 3 4 rizik hipertenzije prilikom seksualnih aktivnosti moraju se razmatrati sa svakim bolesnikom posebno a treba im preporučiti tehnike koje čuvaju energiju a pružaju seksualni užitak.

Smanjuje se opća mišićna snaga i učinkovitost iskorištavanja O2. Slabije uhranjeni bolesnici imaju lošiju prognozu, zbog čega se preporučuje uravnotežena prehrana s unosom dovoljno kalorija i stalna tjelovježba kako bi se spriječila malnutricija i mišićna atrofija.

  • Zob hipertenzija
  • Je hipertenzija liječena u mladoj dobi Uzroci plućne hipertenzije i plućnog srca: plućne bolesti bronhijalna astma, kronični bronhitis, plućni emfizem, bronhiektazija, Srednja hipertrofija, u kojoj, u pozadini povećanja veličine desne klijetke.
  • Liječenje hipertenzije dobi

Međutim, pretjerano dobivanje na težini treba izbjegavati a težiti postizanju normalnog indeksa tjelesne mase. Dodaci prehrani nisu doveli do poboljšanja plućne funkcije niti su povećali sposobnost podnošenja fizičkog opterećenja. Uloga anabolika npr.

Plućna rehabilitacija: Programi plućne rehabilitacije služe kao dodatak farmakoterapiji radi poboljšanja fizičke funkcije. Mnoge bolnice i centri za zaštitu zdravlja pružaju propisane multidisciplinarne rehabilitacijske programe. Plućna rehabilitacija uključuje vježbe, edukaciju i promjenu ponašanja. Terapiju treba prilagoditi svakom bolesniku posebno.

Bolesnici i članovi obitelji se poučavaju o KOPBu i načinima liječenja, a od bolesnika se traži da u što većoj mjeri preuzme odgovornost i brigu o vlastitom liječenju. Pažljivo integriran rehabilitacijski program pomaže pacijentima s teškim KOPB prilagoditi se fiziološkim ograničenjima kao i da prihvate realna očekivanja za poboljšanje bolesti.

Hipertenzija na pozadini kroničnog bronhitisa i malog volumena pluća

Dobrobiti od rehabilitacije su veća neovisnost o drugima, poboljšanje kvaliteta života i veća radna sposobnost. Može se zamjetiti umjereno poboljšanje snage donjih ekstremiteta, povećana izdržljivost i maksimalno iskorištavanje O2. Plućna rehabilitacija ne poboljšava plućnu funkciju niti dužinu života.

senilna liječenje hipertenzije kretanje od hipertenzije

Teški bolesnici zahtijevaju najmanje 3 mjeseca rehabilitacije kako bi postigli neki boljitak a zatim bi trebalo nastaviti s programima vježbi radi održavanja kroničnog bronhitisa i hipertenzije stanja. Specijalizirani programi granična hipertenzija je na raspolaganju bolesnicima koji su ostali vezani za umjetnu ventilaciju nakon akutne respiratorne insuficijencije.

Neki se bolesnici u potpunosti oslobađaju pomoćne ventilacije pluća respiratoradok je drugi ne koriste danju. Bolesnicima koji imaju dobru podršku članova obitelji koji su uz to obučeni za pružanje pomoći, mogu biti na kućnom respiratoru.

  • Zdrava hrana prehrana u hipertenziji
  • Hipertenzija nakon ozljede Najvažnije je u početku liječenja biti strpljiv i uporan u pronalaženju pravog lijeka ili kombinacije kao i prave doze.
  • Vysoký očný tlak hodnoty

Kirurgija: Kroničnog bronhitisa i hipertenzije kirurške mogućnosti za liječenje teškog KOPB spadaju smanjenje volumena pluća i transplantacija. Volumen pluća se smanjuje resekcijom nefunkcionalnih emfizemskih područja što dovodi do poboljšanja fizičke aktivnosti i smanjuje dvogodišnji mortalitet bolesnika s teškim emfizemom, pretežno gornjih dijelova pluća, posebno u onih koji imaju niži bazalni kapacitet za fizičke aktivnosti nakon plućne rehabilitacije.

Drugim bolesnicima operacija može ublažiti simptome i povećati spasobnost podnošenja fizičkog opterećenjea, ali je stopa smrtnosti ista ako ne i veća kad se usporedi s farmakoterapijom. Dugotrajni učinci kirurškog liječenja nisu poznati. Poboljšanje bolesti je manje uočljivo nego kod transplantacije pluća.

Rijetko bolesnici imaju izuzetno kroničnog bronhitisa i hipertenzije emfizemske bule koje pritiskaju funkcionalne dijelove pluća. Ovim bolesnicima može pomoći kirurška resekcija bula—ublaži simptome i poboljša plućnu funkciju. Poboljšanje funkcije pluća ovisi o količini preostalogzdravog parenhima ili neznatno oštećenog plućnog tkiva koje su komprimirale resecirane bule.

Serijski RTG snimci pluća i CT su najkorisnije pretrage za procjenu je li funkcionalni status bolesnika posljedica kompresije zdravog plućnog parenhima bulama ili se radi o generaliziranom emfizemu.

Od Osnovni cilj transplantacije pluća je poboljšanje kvaliteta života, jer je vrijeme preživljavanja rijetko produženo.

vezani članci

Nakon transplantacije bolesnik mora doživotno uzimati imunosupresive pa mu prijete oportunističke infekcije. Liječenje akutnog pogoršanja KOPB Neposredni ciljevi su: osigurati adekvatnu oksigenaciju, otkloniti opstrukciju dišnih putova i liječiti osnovnu bolest. Uzroci pogoršanja KOPBa su obično nepoznati, premda su to ponekad bakterijske ili virusne infekcije.

Pušenje, udisanje iritansa i visoki stupanj zagađenosti zraka također doprinose problemu. Blago pogoršanje se kroničnog bronhitisa i hipertenzije liječiti ambulantno uz odgovarajuću kućnu njegu.