Sconces hipertenzije


Sredstva u liječenju hipertenzije

Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu. Istraživanje na kojem se temelji ova disertacija izrađeno je na Klinici za neurologijuMedicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

sconces hipertenzije

Mentor: Doc. Zdravka Poljaković, dr. Zahvalnost izražavam mojoj mentorici doc. Zdravki Poljaković na poticaju,iznimnoj podršci i konstruktivnim savjetima kojima me pratila u mojem istraživnju. Veliko hvala dugujem prof.

Cyston - upute za uporabu. Kako koristiti lijek - Dijeta February

Sanji Hajnšek, Predstojnici Klinike za neurologijuKBC Zagreb na razumijevanju, kolegijalnim i prijateljskim savjetima te poticajnoj iakademskoj atmosferi koju je unijela na Kliniku. Osobito zahvaljujem doc.

Nadi Božina, voditeljici Kliničke jedinice zafarmakogenomiku i individualizaciju terapije Kliničkog zavoda za laboratorijskudijagnostiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centraZagreb sconces hipertenzije stručnim savjetima, podršci i entuzijazmu kojim mi je pomagala u usvajanju iprimjeni znanja iz farmakogenomike i laboratorijske dijagnostike.

Posebnu zahvalnost i poštovanje iskazujem pok.

Lijekovi za regulaciju tlaka

Zdravku Poljakoviću koji jepridonio izboru mog profesionalnog puta u područje neurologije i neurovaskularnihbolesti. Mojim neprocjenjivim prijateljicama: Sanji, Stanki, mojim Ljiljanama, Jadranki,Eleonori, Leonidi, Gordani, Marini veliko hvala na sugestijama u stručnom radu,prijateljskom razumijevanju i bodrenju koje ste mi pružale.

Svim kolegama i ljudima koji su izravno ili neizravno sudjelovali i doprinosili uistraživanju sconces hipertenzije kojem se temelji ova disertacija, iskreno zahvaljujem na trudu koji suuložili i vremenu koje su mi posvetili. UVOD Moždani udar — definicija Klasifikacija moždanog udara Hemoragijski moždani udar Ishemijski moždani udar Patofiziologija ishemijskog moždanog udara i neuralna ishemičkakaskada Epidemiologija moždanog udara Epidemiologija moždanog udara u svijetu Epidemiologija moždanog udara u Republici Hrvatskoj Rizik ponovljenog moždanog udara Rizični čimbenici za nastanak moždanog udara Rizični čimbenici na koje se ne može utjecati Rizični čimbenici na koje se može utjecati Embolijski i kardioembolijski moždani udar Epidemiologija kardioembolijskog MU Patofiziologija kardioembolijskog Sconces hipertenzije Uzroci kardioembolijskog moždanog udara Fibrilacija atrija FA Oštećenja mitralnih i aortalnih zalistaka i implantiranizalisci sconces hipertenzije Foramen ovale apertum FOA Embolijski moždani udar kod disekcije arterijske stijenke Moždani udar uzrokovan trombozom cerebralnih venskihsinusa Varfarin Opće sconces hipertenzije, indikacije i kontraindikacije za primjenuvarfarina Farmakokinetika varfarina 1.

Učinak lijeka

Farmakodinamika varfarina Nuspojave terapije varfarinom Interakcije varfarina sa drugim lijekovima Razlozi nedostatne primjene varfarina u indiciranih pacijenata Farmakogenetika Farmakogenetika varfarina Enzimi citokromi P CYP Sustav enzima CYP2C9 Algoritmi primjene varfarina zasnovani na farmakogenetici Ispitanici Statistička obrada Rezultati Osobine ispitanika Raspodjela ispitanika obzirom sconces hipertenzije dob i spol u FG i NF skupini Raspodjela ispitanika obzirom na razlog primjene varfarina Raspodjela ispitanika obzirom na dob i razlog primjenevarfarina Distribucija prosječnog vremena u iznadterapijskom INRovisno o genotipu Distribucija vremena unutar terapijskog INR ovisno o skupinigenotipa Usporedba vremena potrebnog do postizanja stabilne terapijskedoze između FG i NF skupine Raspodjela hipertenzija i suhe marelice procijenjene doze uvođenja, prosječnedoze uvođenja i doze održavanja ovisno o genotipu u FG skupini sconces hipertenzije sa NF skupinom Raspodjela korektno procijenjene doze između FG skupine iNF skupine Raspodjela učestalosti komplikacija između FG i NF skupine Raspodjela ispitanika prema težini neurološkog deficita priprijemu i pri otpustu između FG i NF skupine Zaključci ACM lat.

ATP engl. Cerebral autosomal sconces hipertenzije arteriopathy with subcorticalinfarct and leukoencephalopathy -Autosomno dominantna moždana arteriopatijasa subkortikalnim infarktima i leukoencefalopatijom5. CBF engl.

sconces hipertenzije

CE engl. CE MU- kardioembolijski moždani udar8. CHADS2 engl.

Oblik izdavanja

DA- disekcija arterija DVT-duboka venska tromboza DWI engl. EU-Europska unija FA- fibrilacija atrija FG grupa- grupa sa farmakogenetičkom predikcijom doze varfarina FOA lat.

GGCX -vitamin K-ovisni gama-karboksilacijski gen HEB-hematoencefalna barijera ICD engl.

International Classification of Diseases -međunarodna klasifikacijabolesti ICH engl. Intracerebral hemorrhage - intracerebralno krvarenje IMU-ishemički moždani udar INR engl. International Normalized Ratio -Međunarodni normalizirani omjer LAA engl.

sconces hipertenzije

MELAS- engl. MDRl engl. MR- magnetna rezonanca MSCT engl. Multislice computorised tomography —višeslojni CT MU- moždani udar NF grupa- kontrolna grupa sa fiksnom sconces hipertenzije uvođenja varfarina NIHSS engl.

National Institute of Health Score Scale - Skala Nacionalnogintituta za zdravlje sconces hipertenzije procjenu težine neurološkog deficita u akutnom moždnomudaru NMDA engl.

Koji su oblici lijeka?

NMH- niskomolekularni heparin OAK-oralni antikoagulansi OC engl. OSCP engl. PaCparcijalni tlak ugljičnog dioksida PE-plućna embolija PV- protrombinsko vrijeme RČ- rizični čimbenici SAD-Sjedinjene američke države SAH engl. SAO engl. SNP engl.

The website is currently not available

TIA engl. Transitory ischemic attack -Tranzitorna ishemička ataka TOAST engl.

  1. Lijek za visoki krvni tlak s produljenim djelovanjem
  2. ANTIKOAGULANSI_TROMBOLITICI_I_ANTITROMBOTICIpdf
  3. Majka hipertenzija
  4. Hipertenzivna kriza koja je
  5. Kako pravilno liječiti hipertenziju lijekovima - Bronhitis February
  6. "Nimesil": analozi su jeftiniji i bolji. Najbolji analozi lijeka "Nimesil": cijene - Noga

UND engl. Wt engl.

sconces hipertenzije

Moždani udar — definicijaPrema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije WHO akutni moždani udar sedefinira kao nagli razvoj kliničkih znakova žarišnog ili globalnog poremećajamoždanih funkcija sa simptomima koji traju 24 sata i duže ili vode letalnom ishodu, bezjasnog drugog uzroka izuzev oštećenja krvnih žila 1. Svakih šest sekundi bez obzira na spol, dob ili etničku pripadnost, netko oboli odmoždanog udara, a svaku minutu jedna osoba na našoj planeti umire od posljedicamoždanog udara 2.

To je zastrašujuća činjenica koja ukazuje da od druge polovinedvadesetog stoljeća, a posebno u dvadesetprvom stoljeću udio kroničih nezaraznihbolesti značajno raste u svim zemljama suvremenog svijeta. Znakovit je i porast stopesmrtnosti od bolesti krvožilnog sustava, poglavito od moždanog udara sconces hipertenzije njegovihposljedica 1.

sconces hipertenzije

Ograničenje od dvadeset i četiri sata u trajanju kliničkih znakovapostavljeno je zbog razdvajanja moždanog udara MU od tranzitorne ishemičke atake TIA čiji se simptomi u potpunosti povlače unutar 24 sata. Arbitrarna priroda satnogograničenja u razdvajanju MU od TIA mijenja se zadnjih godina doprinosom primjenesve suvremenijih tehnika slikovnog prikaza engl.