Prevalencija hipertenzije starosti


prevalencija hipertenzije starosti vlok hipertenzija

Seosko zdravlje; hipertenzija; šećerna bolest Rural health; hypertension; diabetes mellitus Sažetak Uvod: Moderan način života dominantno je obilježen sve manjom tjelesnom aktivnošću i prekomjernim kalorijskim unosom koji neposredno utječu na širenje epidemije debljine, šećerne bolesti tipa 2 te sveukupno poremećaja koji se javljaju u sklopu metaboličkog sindroma.

Obzirom na srodan patofiziološki mehanizam i kronične komplikacije koje obilježavaju tijek šećerne bolesti, ona je vrlo često udružena s hipertenzijom.

prevalencija hipertenzije starosti hipertenzija i potpuna blokada lijevoj nozi

Navedeni komorbiditet povezan je s daljnjim povećanim rizikom razvoja kardiovaskularnih bolesti, najčešćeg uzroka smrti u Hrvatskoj. Seoska područja Sisačko — moslavačke županije područja su nižeg socio-ekonomskog statusa, uglavnom starijeg stanovništva nedovoljno upoznatog s značenjem, terapijom i posljedicama bolesti kao što su šećerna bolest i povišeni krvni tlak. Uz to specifični uvjeti života i ograničene mogućnosti zdravstvenog sustava dodatno povećavaju zdravstvene rizike u ovoj populaciji, što predstavlja ozbiljan izazov organizaciji zdravstvene zaštite na ovom području.

Cilj: Procijeniti prevalenciju hipertenzije u bolesnika sa šećernom bolešću među seoskom populacijom Sisačko moslavačke županije te je usporediti sa prevalencijom hipertenzije u osoba koje ne boluju od šećerne bolesti.

prevalencija hipertenzije starosti hipertenzija, kronični pijelonefritis

Metode: Terensko istraživanje uključivalo je korištenje intervjua, upitnika te mjerenje krvnog tlaka i razine glukoze u krvi na tašte. Podaci o broju hipertoničara i dijabetičara dobiveni su anamnestički i mjerenjem glukoze u krvi nakon osmosatnog gladovanja te arterijskog tlaka nakon petominutnog suzdržavanja od tjelesne aktivnosti.

prevalencija hipertenzije starosti neki lijekovi za hipertenziju najbolji

U skupini ispitanika oboljelih od šećerne bolesti od 23 ispitanika 22 prevalencija hipertenzije starosti imali i hipertenziju 1 novootkrivena temeljem izmjerenih vrijednosti tlaka dok je u skupini ispitanika bez šećerne bolesti od 82 ispitanika njih 58 imalo i hipertenziju 16 novootkrivenih temeljem izmjerenih vrijednosti tlaka.

Ispitivanjem je ustanovljena statistički značajna razlika u učestalosti hipertenzije između ispitanika sa šećernom bolesti i bez šećernom bolesti.

Zaključak: Učestalost hipertenzije u osoba sa šećernom bolešću u seoskom području Sisačko- moslavačke županije izrazito je visoka i značajno veća no u osoba bez šećerne bolesti.

prevalencija hipertenzije starosti kako trenutno smanjiti krvni pritisak

Zbog povećanog rizika od kardiovaskularnih komplikacija u osoba sa navedenim komorbiditetom rano otkrivanje, sveobuhvatan prevalencija hipertenzije starosti oboljelima uz što bolju metaboličku regulaciju bolesti neizostavni su. Izvorni jezik.

prevalencija hipertenzije starosti nízký tlak oleje v motoru