Hipertenzija praktični rad


hipertenzija praktični rad

Prevalencija hipertenzije u većini država pokazuje tendenciju rasta. Unatoč dostupnosti svih razreda antihipertenziva, kontrola je liječenih hipertoničara nezadovoljavajuća, za što postoji čitav niz razloga i objašnjenja. Jedan od razloga jest i jaz između smjernica koje se temelje na činjenicama te mogućnostima njihova provođenja u stvarnome životu, što za posljedicu ima lošu kontrolu hipertenzije i velik broj prijevremenih kardiovaskularnih incidenata i smrti.

hipertenzija praktični rad

Prvi korak u zbrinjavanju hipertoničara jest racionalna dijagnostika, što znači da se u tako masovnoj kroničnoj bolesti nepotrebnim pretragama ne povećavaju troškovi, a s druge strane da pristupom, na najmanju mjeru, smanjimo hipertenzija praktični rad. Cilj ovih smjernica za dijagnosticiranje arterijske hipertenzije jest da budu praktične i korisne u svakodnevnomu radu.

hipertenzija praktični rad

U ovim je smjernicama naglasak na konkretnim postupcima i podatcima s točno navedenim graničnim vrijednostima. Budući da je cilj smjernica ne samo usmjeriti i olakšati razmišljanja u svakodnevnomu kliničkome radu nego i educirati, uz postupnike podsjećamo na neka temeljna znanja.

hipertenzija praktični rad

U smjernicama ima nekoliko posve novih elemenata upute o hipertenzija praktični rad frekvenciji, mjesto i uloga mjerenja centralnog arterijskoga tlaka i brzine pulsnoga vala, procjena bubrežne funkcije, zatim informatička tehnologija, tj.

Na kraju smjernica uvršteno je nekoliko dodataka koji mogu biti korisni u svakodnevnomu kliničkome radu, kao što su npr. U ovim smo smjernicama željeli biti praktični, precizni i realni s obzirom na mogućnosti koje nam pruža sredina u kojoj živimo.

hipertenzija praktični rad

Cilj je bio na jednome mjestu obuhvatiti i prikazati što više konkretnih postupaka i podataka koji će biti korisni u radu, tako da liječnik ne mora gubiti vrijeme tražeći podatke bilo u samim smjernicama bilo u literaturi Ključne riječi:.