Mjerne jedinice


  • Pretvaranje mjernih jedinica
  • Mjerne jedinice
  • mjerne jedinice | Hrvatska enciklopedija
  • DDS | Predmet | Nastavna jedinica
  • Hipertenzija liječenje indap
  • Mjerne jedinice - otkrijte koje su mjerne jedinice za duljinu - RTL ŽIVOT I STIL

Vrijednosti, nazivi, znakovi i uporaba mjernih jedinica danas su određeni međunarodnim dogovorima, na kojima se temelje norme i mjerne jedinice zakoni pojedinih zemalja. Mjerne se jedinice opisuju definicijom, nazivom i znakom.

mjerne jedinice

Posebno definirane mjerne jedinice koje sudjeluju u izvođenju ostalih mjernih jedinica nekoga mjernog sustava nazivaju se osnovnim jedinicama. Neke su osnovne mjerne jedinice definirane utjelovljenim pramjerama ili etalonima npr.

mjerne jedinice

Mjerne jedinice nazvane su većinom prema prezimenima znamenitih mjerne jedinice, neke prema grčkim, latinskim i arapskim nazivima, a samo ih nekoliko ima tradicijski naziv. Znakovi mjernih jedinica većinom su početno slovo ili početna slova njihovih naziva, a samo je nekoliko tradicijskih znakova podignuti kružići, podignute crtice i dr.

Nazive i znakove imaju samo osnovne jedinice SI te ograničen broj izvedenih jedinica SI i iznimno dopuštenih jedinica izvan SI.

Većina izvedenih jedinica nema posebne nazive i znakove, nego se nazivaju i označavaju mjerne jedinice jedinicama od kojih su sastavljene, npr.

Pretvaranje složenih mjernih jedinica

Zakonite mjerne jedinice, mjerne jedinice propisane zakonima ili kojim drugim zakonskim dokumentima. Zbog osobite važnosti mjerenja u organiziranome ljudskom društvu, već su prve države propisivale mjerne jedinice, a njihove mjerne jedinice se pramjere izlagale na javnim hipertenzija korenitek. Danas je u većini zemalja, na temelju međunarodnih dogovora i normi, zakonito samo pet skupina mjernih jedinica: jedinice Međunarodnoga sustava jedinice SIdecimalne jedinice od jedinica SI, iznimno dopuštene jedinice izvan SI, mjerne jedinice jedinice od nekih iznimno dopuštenih jedinica, te od svih njih složene mjerne jedinice.

Stari Egipćani, civilizacija nastala g. Stalno izlijevanje Nila je zahtijevalo ponovno premjeravanje i parceliranje zemljišta, što je uzrokovalo razvoj geometrije.

Samo se poneka mjerna jedinica izvan tih skupina iznimno dopušta za uporabu u posebnim područjima ili okolnostima npr. U zemljama engleskoga govornoga područja još su u uporabi tradicijske angloameričke jedinice. Složene mjerne jedinice, jedinice sastavljene od jedinica različitih skupina.

mjerne jedinice

Stare mjerne jedinice, pojedinačne jedinice ili njihove skupine koje su se rabile u različitim razdobljima, na različitim mjestima i u različite svrhe, pa se nalaze u povijesnim dokumentima, pisanoj i usmenoj književnosti, a utjelovljene su u starim mjerama, uporabnim predmetima, građevinama i sl. Mnoge su stare mjerne jedinice napuštene uvođenjem Metarskoga sustava u drugoj polovici XIX. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje.

Podrobniji članak o temi: Međunarodni sustav mjernih jedinica Zakonite mjerne jedinice su mjerne jedinice propisane zakonima ili kojim drugim zakonskim dokumentima.

Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Pristupljeno 2.