Nízký systolický tlak příčina


Nastavení: formát zobrazení, datum, čas Aby přístroj fungoval správně, je nutno provést nastavení času a data. Bezprostředně po vložení baterií se přístroj po dobu 1 minuty nachází v režimu nastavení a poté se přepne do pohotovostního režimu. Do režimu nastavení se můžete kdykoliv vrátit tím, že současně stisknete a po dobu cca 2 sekund podržíte tlačítko a tlačítko M. V režimu nastavení se nejprve zobrazí možnost nastavení formátu zobrazení hodin 24 nebo 12 hodin.

nízký systolický tlak příčina

Pomocí tlačítka M nastavíte požadovanou hodnotu. Pokud nyní stisknete tlačítkopřejdete k nastavení data a času.

Nastavte postupně rok, měsíc, den, hodinu a minutu. Stisknutím tlačítka M můžete změnit blikající hodnotu.

Medisana BU 535 Handleiding

Pomocí tlačítka potvrdíte nastavenou hodnotu a přejdete k dalšímu nastavení. Po nastavení minut a stisknutí tlačítka jsou všechna nastavení dokončena a přístroj se opět přepne do pohotovostního režimu. Pokud během procesu nastavení po dobu cca 1 minuty neprovedete žádnou volbu, přepne se přístroj automaticky do pohotovostního režimu.

nízký systolický tlak příčina

Při výměně baterií se údaje ztratí a musí se znovu nastavit. Měřič krevního tlaku BU Ÿ Přístroj je určen jen k soukromému využití.

Pokud byste měli pochybnosti ohledně zdravotního stavu, před použitím si promluvte se svým lékařem.

nízký systolický tlak příčina

Ÿ Přístroj používejte pouze v souladu s jeho určením a podle jeho návodu k použití. Při použití v rozporu s určením zaniká nárok na záruku. Ÿ Přístroj se nesmí používat ke kontrole srdeční frekvence kardiostimulátoru. Ÿ Mnoho opakovaných měření krevního tlaku může vést k nežádoucím vedlejším účinkům, např. Ÿ Měření krevního tlaku - zejména při časté aplikaci - může na pokožce dočasně zanechat stopy po použití.

V ojedinělých případech mohou být tyto stopy viditelné i několik dní.

  1. Denne fuldautomatiske elektroniske blodtryksmåler er beregnet til at måle blodtryk derhjemme.
  2. Hipertenzije i glicin
  3. Направь мне официальный запрос.
  4.  Сюда, мистер Беккер.
  5. Tlak do 90 alkoholizma
  6. Vanjski hipertenzija

Pro bližší informace popř. Ÿ Poruchy srdečního rytmu, resp.

Při měření pomocí oscilometrických tlakoměrů to může vést k problémům se záznamem správné hodnoty měření. Tento přístroj je elektronicky vybaven tak, že pozná nepravidelný srdeční tep a indikuje tuto skutečnost symbolem na displeji.

V takovém případě kontaktujte svého lékaře. Ÿ Stejně jako u všech ostatních oscilometrických měřičů krevního tlaku mohou určité zdravotní stavy vést k nepřesným výsledkům měření.

nízký systolický tlak příčina

K takovým stavům patří mimo jiné: poruchy srdečního rytmu, slabý krevní tlak, poruchy prokrvení, šokové stavy, diabetes, těhotenství, preeklampsie atd. Použití přístroje proto předem konzultujte se svým lékařem. Uvolněte manžetu a sejměte ji z paže. Ÿ Rozpoznání arytmie nenahrazuje profesionální vyšetření srdce.

nízký systolický tlak příčina

Ÿ Tento přístroj není vhodný pro lékařskou diagnózu. Naměřené hodnoty slouží výhradně jako referenční informace. Informujte se u svého lékaře na léčbu a léky, které potřebujete.

Použití přístroje u starších dětí konzultujte s lékařem. Manžetu přikládejte pouze na horní část levé paže. Ÿ Kontaktujte lékaře před použitím přístroje, pokud: Ÿ Manžetu nepřikládejte přes oděv. Může to vést k nepřesným výsledkům měření nebo k poraněním! Ÿ Pokud byl přístroj skladován v chladu, měl by se před použitím nějaký čas aklimatizovat při pokojové teplotě.

Ÿ Přístroj chraňte před vlhkostí. Pokud by do přístroje vnikla tekutina, musí se baterie ihned vyjmout a přístroj nadále nepoužívejte.

Od 50 let výše má příliš vysoké hodnoty krevního tlaku v podstatě každý druhý z nás.

V tomto případě se spojte s prodejcem nebo nás informujte přímo. Ÿ Děti tento přístroj nesmí používat. Lékařské produkty nejsou hračka!

Opravy nechejte provést pouze v autorizovaném servisu. Ÿ Manžetu neohýbejte ani nepřehýbejte a netahejte ji přes ostré hrany.

Medisana BW 335 Handleiding

Ÿ Do otvorů přístroje nevsouvejte žádné předměty a tlačítka nízký systolický tlak příčina silou nebo pomocí špičatých předmětů, protože by se přístroj mohl poškodit. Ÿ Přístroj smí být používán pouze za podmínek okolního prostředí uvedených v "technických údajích", protože v opačném případě budou indikovány nepřesné výsledky měření.

Následkem mohou být poruchy funkcí nebo nízký systolický tlak příčina naměřené nízký systolický tlak příčina.

nízký systolický tlak příčina

Ÿ Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.